Nếu bạn cho nhu cầu đăng bài viết hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Ngày Tươi Sáng, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Email: ngaytuoisang.com@gmail.com

Lưu ý: khi gửi email cần ghi rõ thông tin tổ chức,cá nhân và các sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo.